Tietosuoja- ja henkilörekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Moylyn Present Oy
Puhelinnumero: +358 40 7002155
Postiosoite: Möylyntie 46 94700 KEMI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Virpi Rajaniemi
Postiosoite: Möylyntie 46 94700 KEMI
Puhelinnumero: +358 40 7002155

Rekisterin nimi

Moylyn.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkokaupan tilaukset muodostavat asiakasrekisterin ydinsisällön. Tiedot kerätään tilausten käsittelyä ja toimitusta varten. Verkkokaupassa on ota yhteyttä -lomake, jossa kerätään mm. sähköposti ja asiakkaan nimi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Tilauksiin kerätään tietoa asiakkaan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan mm.:
– Tilauksien osoitetietojen kautta
– Asiakkaalta itseltään sähköpostilla tai puhelimitse, asiakassuhteeseen, toimeksiantoon tai yhteiseen hankkeeseen liittyen
– Laskutustietojen perusteella tai asiakkaan tai yhteistyökumppanin julkisista yhteystiedoista

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Moylyn Present Oy ei luovuta rekisterin tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille

Tietojen siirto EU:n tai EEA:n ulkopuolelle

Moylyn Present Oy ei hyödynnä markkinoinnissa EU:n ulkopuolisia palveluita

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu Moylyn Present Oy:n ja alihankkijoiden sähköisissä järjestelmissä, jotka noudattavat asianmukaista tietosuojaa. Tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt joiden työtehtäviin tieto oleellisesti liittyy. Esimerkiksi kirjanpitäjä käsittelee laskuja, tilauksen lähettäjä käsittelee sähköpostiosoitetta ja verkkokaupan tekninen toimittaja teknisissä ylläpitotöissä. Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.

Tarkastusoikeus

Myolyn.fi -asiakasrekisteriin kuuluvalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tallennetut tiedot.
Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää omia tietojaan tarkastettavaksi, poistettavaksi ja ladattavaksi lähettämällä pyyntö osoitteeseen virpi.rajaniemi@moylyn.fi. Moylyn Present Oy:n evästekäytäntö ottaa huomioon yksilön oikeuden päättää siitä, millaisia evästeitä hänen verkkovierailunsa aikana on käytössä.

Oikeus vaatia tietojen korjausta

Rekisteröidyn tulee tarvittaessa lähettää tietojen korjaamispyyntö osoitteeseen virpi.rajaniemi@myolyn.fi ja korjaamme virheelliset tiedot.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakasrekisteriin kuuluvalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja sekä poistua listalta. Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän selaimen asetuksien kautta.
Laskutustietoja ja tilauksia ei voi poistaa, koska ne on säilytettävä kirjanpitolain mukaan.

Tietoa evästeistä

Keräämme verkkosivustollamme evästeitä, joista osa parantaa sivun teknistä käytettävyyttä. Osa taas kerää tietoa käyttäjistä ja nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivun käyttöä koskevaa sisältöä, kuten mitä sisältöä tarkastellaan eniten ja mitä laitteita käytetään eniten (esim. Google Analytics). Nämä ovat ns. kolmannen osapuolen evästeitä.

Evästeet kertovat jokaisesta käyttäjästä, mutta käyttäjää ei voida kuitenkaan tunnistaa tietojen perusteella, vaan he pysyvät anonyymeinä. Moylyn.fi -verkkokauppa kerää evästeitä sekä vierailijoista (visitors) että rekisteröityneistä käyttäjistä (users). Kun asiakas tekee tilauksen, hänen tietonsa tallentuvat verkkokaupan rekisteriin. Verkkokauppa käyttää myös evästeitä mm. tunnistaessaan ostoskoriin laittamisen oikeaan käyttäjään. Nämä ovat ns. välttämättömiä evästeitä, eikä ilman niitä verkkokauppa toimi kunnolla.

Verkkokaupan www.moylyn.fi sivuilla olevat evästeet liittyvät ensisijaisesti markkinointiin ja sivustovierailijoiden Google analytics -seurantaan. Nämä tiedot eivät ole yhdistettävissä henkilötietoihin vaan pitävät sisällään vain ei-yksilöidyn tiedon vierailun kulusta. Jos vierailija ei jostain syystä kumminkaan halua vierailusta kerättävän kävijäseurantaa, selaimen asetuksien kautta se on mahdollista. Asetuksia voi muuttaa ja vaihtaa milloin vain.

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT

woocommerce_cart_hash
woocommerce_items_in_cart
Tallentaa ostoskoriin lisättyjen tuotteiden tiedot. Eväste vanhenee, kun istunto päättyy

TILASTOT

_ga eväste on Google Analyticsin kävijäseurantaeväste, jolla mittaamme erilaisia
vierailuparametrejä kuten kävijän kulkua, kestoa ja tulotapaa sivustolle. Tieto ei ole yksilöitävissä
henkilötietoihin. Eväste kestää 2 vuotta, jos sitä ei tyhjennä selaimen välimuistista.

_gid eväste on samoin Google Analyticsin kävijäseurantaeväste, joka kestää 24 tuntia.

_gat eväste kestää 1 minuutin.

MUUT

ShareThis -evästeet

_Unam eväste on osa ShareThis-palvelua ja seuraa vierailijoiden klikkauksia sivustolta
sosiaalisen median palveluihin ”jaa tämä” tai ”tykkää meistä” -navigointipainikkeiden kautta sekä
aikaa, kuinka kauan vierailija on ollut sivustolla. ShareThis ei yhdistä vierailijaa käyttäjätietoihin
ellei vierailija ole kirjautuneena ShareThis-palveluun ja antanut tähän erillistä suostumusta.

Lisätietoa evästeestä: http://www.sharethis.com/privacy/ShareThis cookies

ISTUNTOEVÄSTEET

Nämä evästeet alkavat ”wfvt” – nämä evästeet sisältävät yleistä tietoa vierailijan sijainnista (jotta tiedetään, millä aikavyöhykkeellä vierailija on). Nämä tunnetaan nimellä istuntoevästeet, ja ne tuhotaan kun vierailija jättää sivuston.